TouchPos (inclusief printer)

POS terminals voorzien van Touchscreen en Windows PosReady 7 en ingebouwde 80 mm thermische kassabonprinter

Alle 2 resultaten